اداره نگهداری و تعمیرات

با توجه به سابقه بیش از سی سال فعالیت این واحد دانشگاهی و قدمت ساختمانهای در حال بهره برداری آن لزوم انجام نگهداری و تعمیرات بهینه آنها از اهم فعالیتها و مسئولیت های معاونت عمرانی واحد بوده و در این راستا وظیفه نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی نظیر سیستم های حرارتی و برودتی، آتش نشانی، گازرسانی، آبرسانی و فاضلاب، آسانسورها و سیستم های برقی بر عهده این اداره می باشد. همچنین تعمیرات جزئی و اساسی کلیه ساختمانها و دانشکده های واحد شامل ۲۳ ساختمان و سیستم های تاسیساتی ذکر شده را نیز عهده دار است.