مشخصات ساختمان های در حال بهره برداری

 

املاک و ساختمان های واحد تهران جنوب با بیش از ۸۰۰۰۰ متر مربع زیربنا و همچنین بیش از ۴۰۰۰۰۰ متر مربع عرصه بنا به نیاز دانشکده ها و مراکز پژوهشی واحد به شرح جدول زیر به آنها اختصاص داده شده است. با این حال به منظور تجمیع و کاهش پراکندگی ساختمان ها و دانشکده ها در سطح شهر برنامه آتی معاونت عمرانی واحد ساخت پردیس دانشگاهی و طرح جامع واحد تهران جنوب در زمینی بالغ بر ۱۵ هکتار بوده و امور اجرایی آن در دست پیگیری است.