مشخصات ساختمان های در حال طراحی

 

در راستای اهداف کلان واحد و به منظور کاهش پراکندگی ساختمانها و دانشکده ها در سطح شهر و تجمیع آنها در یک پردیس دانشگاهی زمینی به مساحت‬ ‬ ۴/‏۱۲ هکتار در اطراف دانشکده فنی و مهندسی خریداری و مطالعات احداث آن به شرح ذیل در حال انجام می باشد. از ویزگی های منحصر بفرد اراضی طرح تجمیع واحد دسترسی های بسیار مناسب از بزرگراه های شهری است بطوری که بزرگراه محلاتی از شمال، بزرگراه امام علی (ع) از غرب و بزرگراه بسیج از شرق امکان تردد مناسب به سایت را فراهم خواهند نمود. همچنین وجود وسایل حمل و نقل عمومی اطراف سایت از جمله ایستگاه مترو در حال ساخت منطقه امکان تردد مناسب عمومی را نیز فراهم خواهد ساخت.

- نقشه برداری از اراضی دانشگاه و تعیین حدود زمین.

- طراحی فاز ۲ دیوار اطراف سایت.

- تهیه و تصویب طرح جانمایی و منطقه بندی سایت دانشگاه در شورای عالی معماری سازمان مرکزی.

- مطالعات فاز صفر طرح تجمیع واحد شامل محاسبات فضایابی.

- مطالعات فاز ۱ پروژه.